Luxe, particuliere woonzorg voor kapitaalkrachtige ouderen
Ingang landgoed Keihoef

De herziening van het bestemmingsplan is rond.

Landgoed Keihoef B.V. heeft de goedkeuring voor de bouw van een woonzorgvoorziening voor kapitaalkrachtige ouderen rond. De niet bouwvergunning plichtige aanpassingen gaan op 1 mei 2018 van start.

Directie en medewerkers,

Landgoed Keihoef B.V.