Beleg in luxe, particuliere woonzorg voor kapitaalkrachtige ouderen
100,8%
€ 2.495.000 ontvangen
Doelbedrag
€ 2.475.000
Klantwaardering
Beleggingen
255
Beleggers
177

Wat zijn Woonzorg Invest Obligaties?

Ingang landgoed Keihoef

Met de aankoop van obligaties belegt u in zorgvastgoed

Aan de rand van Breda realiseert Woonzorg Invest 3 luxe zorgappartementen, 12 zorghotelkamers en 8 zorgvakantiechalets voor kapitaalkrachtige en zorgbehoevende ouderen. De aankoop en verbouwing van de monumentale boerderij uit 1872 en het 5 hectare groot landgoed vergt veel kapitaal. De obligatielening is een financieringsvorm om beleggers rechtstreeks te betrekken bij wat wij doen. De obligaties zijn gedekt door een 1e hypothecaire inschrijving tot € 3.600.000.

Woonzorg Invest heeft in mei 2017 een eerste Obligatie-uitgifte van € 2.450.000 succesvol afgesloten. Dit bedrag is bijeengebracht door 178 beleggers op basis van een 7,5% obligatie met een looptijd van vijf jaar. Een tweede emissie gaat in op 21 juli 2017. Tot die tijd kunt u wel zonder enige verplichting uw interesse kenbaar maken. Na 21 juli ontvangt u dan automatisch een betaalverzoek.

Lees meer over de voorwaarden in onze documenten.

Wat gebeurt er met uw geld?

Elke obligatie heeft een waarde van € 1.000 en een looptijd van 5 jaar. Uw belegging wordt uitsluitend gebruikt voor de aankoop van de opstallen en het landgoed. De obligatiegelden worden niet besteed aan marketing, salarissen of andere operationele kosten.

De woonzorgcliënten op Landgoed Keihoef zijn vermogende en kapitaal-krachtige ouderen. Levensloopbestendige luxe woonzorg is een enorme groeimarkt in een sterk vergrijzende samenleving.

U hoeft zelf geen kennis te hebben van woonzorgexploitatie. Woonzorg Invest Obligaties zijn daarom geschikt voor iedereen die geld opzij kan leggen.

Als belegger bent u belangrijk voor het succes van onze obligatielening, maar u belegt vanzelfsprekend niet voor “niets”. U ontvangt daarom 5 jaar lang een vaste jaarlijkse rente van 7,5%. De obligaties bieden optimale zekerheid d.m.v. een 1e hypothecaire dekking tot € 3.600.000. De rente wordt elk kwartaal op uw bankrekening bijgeschreven. Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw geld weer terug.

Met de huidige lage rente biedt beleggen in dit vastgoedproject voor kapitaal-krachtige ouderen u een interessante dimensie en een hoger rendement dat u bij “gewoon” sparen of beleggen niet hebt.

Bent u overtuigd? Start met beleggen

Hoe werkt beleggen in Woonzorg Invest Obligaties?

Veilig obligaties kopen

Veilig obligaties kopen

De obligaties kunt u betalen via een bankoverschrijving. Uw betalingsbevestiging ontvangt u meteen per e-mail. Na de betaling heeft u 14 dagen bedenktijd om kosteloos te annuleren. U hoeft ook geen afsluitkosten te betalen.

Kwartaalbetaling van de rente

Kwartaalbetaling van de rente

Elk kwartaal ontvangt u de rente over uw inleg op uw bankrekening. Aan het einde van de looptijd ontvangt u de volledige inleg terug.

Obligaties verkopen of overdragen

Obligaties verkopen of overdragen

Na registratie op deze website krijgt u toegang tot uw persoonlijke account. U kunt hier obligaties bijkopen en eventueel obligaties terug verkopen. Een obligatie mag ook worden overgedragen aan anderen.

Recht van 1e hypotheek in Stichting Financiers Landgoed Keihoef

Recht van 1e hypotheek in Stichting Financiers Landgoed Keihoef

Via deze Stichting is de terugbetaling van uw volledige inleg optimaal veiliggesteld. Op het aangekochte monumentale landgoed wordt een 1e hypotheek ingeschreven op naam van de Stichting Financiers Landgoed Keihoef. Alle geldverstrekkers c.q. financiers zijn automatisch deel-gerechtigd in deze Stichting.

De Obligaties worden uitgegeven door Landgoed Keihoef B.V., handelend onder de naam "Woonzorg Invest."
Lees meer over de Obligatievoorwaarden in onze documenten.

Obligaties koopt u hier.

Luxe Woonzorg op het Landgoed Keihoef

Gezellig picknicken op Landgoed Keihoef

Woonzorg Invest verhuurt luxe, levensloopbestendige appartementen, zorghotelstudio’s en zorgvakantie-chalets aan vermogende ouderen.

Luxe zorg op Landgoed Keihoef

Woonzorg Keihoef B.V. is de zorgexploitant en levert verzorging, verpleging, begeleiding en overige zorg-gerelateerde servicediensten. Zowel het wonen als het zorg- en dienstverleningsconcept zijn van een zeer hoge standaard.

Financiering Landgoed Keihoef

Woonzorg Keihoef B.V. is een dochteronderneming van Woonzorg Invest. De winst van Woonzorg Keihoef B.V. valt toe aan Woonzorg Invest.

Waarom beleggen in Obligaties van een Woonzorg activiteit?

Woonzorg Invest biedt via haar dochterbedrijf Woonzorg Keihoef B.V. een verrijkend en aansprekend woon-, zorg- en serviceconcept dat in alle opzichten aansluit bij de wensen en behoeften van kapitaalkrachtige ouderen. Ouderen die niet meer zelfstandig willen of kunnen wonen, maar wel luxe en comfort als vanzelfsprekend beschouwen en willen leven zoals ze altijd gewend zijn.

Verzorgd wonen en leven op Landgoed Keihoef is wonen en leven in een exclusieve en tot de verbeelding sprekende leefomgeving aan de rand van een moderne woonwijk, midden in de natuur en toch in het hart van de samenleving. Alleen het allerbeste is goed genoeg en dat vertaalt zich in een exquise serviceconcept. Van huishoudelijk medewerkster tot aan privéchauffeur, van het telen van groenten in eigen tuin tot exclusieve catering. Alles is mogelijk! Op Landgoed Keihoef wordt luxe woonzorg geboden met een leefstijlgericht woon- en zorgconcept waarin de leefwijze van de cliënt in samenhang met zijn cultuur, levensloop en persoonlijke geschiedenis het uitgangspunt is. Zo is er op het landgoed gelegenheid om eigen hobbydieren te houden en zijn er ruimtes beschikbaar voor bijvoorbeeld de kunstenaar, de muzikant of hobbyist. Wat iemand ook doet, op Landgoed Keihoef staan eigen regie en het recht op privacy heel hoog in het vaandel.

Tegen een achtergrond van vergrijzing van een grote groep kapitaalkrachtige ouderen die niet meer zelfstandig wil of kan wonen, biedt dit Obligatiehouders de mogelijkheid om te beleggen in dit uniek gelegen monumentale landgoed met zeer luxe woonzorg.

Piano spelen
Genieten met een grote G

Obligaties kopen, waar moet ik op letten?

Met de aankoop van Woonzorg Invest Obligaties zet u uw geld voor een periode van 5 jaar vast. U ontvangt hiervoor een vaste rente van 7,5% op jaarbasis. Deze rente wordt elk kwartaal op uw bankrekening bijgeschreven. Na 5 jaar ontvangt u de volledige inleg retour.

Vrij verhandelbaar

Uw Obligaties kunnen tussentijds aan Woonzorg Invest worden terug verkocht tegen de aankoopwaarde. U kunt uw obligaties tussentijds ook verkopen en overdragen aan anderen. Hiervoor gebruikt u het formulier dat u vindt onder documenten op deze website.

Veel gestelde vragen over Woonzorg Invest Obligaties

Een obligatie is een lening van de obligatiehouder aan Landgoed Keihoef B.V. , handelend onder de bedrijfsnaam Woonzorg Invest. De rente is vast en wordt elk kwartaal uitbetaald. Op de uitgifte zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Lees hiervoor onze documenten.

Ja natuurlijk! Heeft u iets te vieren? Bent u op zoek naar een leuk geschenk? Woonzorg Invest Obligaties worden eigenlijk alleen elektronisch uitgegeven, maar op uw verzoek drukken wij graag een papieren versie voor u. Leuk om kado te doen. De Obligatie met een nominale waarde van € 1.000 is genummerd en wordt gratis op stevig papier gedrukt en per post verstuurd.

Het Informatie Memorandum geeft gedetailleerde informatie over ons bedrijf en onze plannen. Iedere beslissing om Obligaties te kopen moet door u gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum. Iedere Obligatiehouder is zelf verantwoordelijk voor zijn koopbeslissing.

Het landgoed van 5 ha., grond met het onroerend goed, (de gebouwen) wordt belast met een 1e hypotheek op naam van de Stichting Financiers Landgoed Keihoef, ter zekerheid voor betaling van rente en aflossing aan de Obligatiehouders.

Woonzorg Invest is een bedrijfsnaam van Landgoed Keihoef B.V., welke het landgoed koopt met gelden van Obligatiehouders en/of Financiers. De belangrijkste activiteiten van Woonzorg Invest bestaan uit het in eigendom houden en beheren van een landelijk gelegen landgoed en deze geschikt maken voor verhuur aan zorgbehoevende en vermogende ouderen, met als doel het behalen van winst.

Deze vermelding betekent dat deze propositie vrijgesteld is van de prospectusplicht.

Investeringsaanbiedingen aan het publiek dienen in Nederland vergezeld te worden van een door de AFM (Autoriteit Financiële markten) gekeurd prospectus tenzij er een vrijstelling van toepassing is. De meest bekende vrijstelling is de grens van € 2,5 miljoen. In het kort: Als met de aanbieding een kleiner bedrag dan € 2,5 miljoen wordt verkregen, dan is deze automatisch vrijgesteld van de prospectusplicht.

De reden voor de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het prospectus-traject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.

Wanneer een vrijstelling van toepassing is, eist de AFM wel dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt. De AFM schrijft in detail voor hoe deze vrijstellingsvermelding (de ‘balk’ bovenaan de pagina) vertoond dient te worden.

Wat betekent dit voor u als belegger?

Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de propositie maar informeert u enkel over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM gekeurd prospectus te publiceren en dat u dus belegt zonder toezicht van de AFM.

Als koper van Obligaties zult u te allen tijde een persoonlijke afweging moeten maken of Obligaties voor u passend zijn.

Voor het uitgeven van een Obligatielening kleiner dan € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) over een periode van 12 (twaalf) maanden, is geen prospectus verplicht dat moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien blijkt dat er veel interesse is in Obligaties, zal Landgoed Keihoef B.V. overwegen om in de toekomst de AFM te verzoeken om een prospectus goed te keuren.

Ja, het staat Ingezetenen uit de 31 landen van de Europese Economische Ruimte (EER), dit zijn alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, vrij om zich op de Obligatielening in te schrijven.

Is het mogelijk voor de bewoners in een lidstaat" A " , waar een openbaar bod niet plaatsvindt in te schrijven op obligaties in de lidstaat " B ", waar de openbare aanbieding plaatsvindt rechtstreeks of via hun financiële tussenpersonen die handelen namens deze beleggers?

Ja. Er is geen noodzaak voor de aanbieder om een prospectus in lidstaat "A" publiceren als geen openbaar bod wordt gedaan in een dergelijk land. Maar dit belet beleggers in dat land niet om zich in te schrijven of tot het kopen van effecten die onderwerp van een openbaar bod in een andere lidstaat zijn. Wat relevant is in dit geval is dat een prospectus is gepubliceerd in lidstaat " B ", waar de openbare aanbieding plaatsvindt.

De video toont de stappen die u doet om een betaling te doen via internet bankieren op uw computer:

De status van uw transactie is direct zichtbaar in " Mijn account " op deze website, nadat u uw aankoop voltooit.

Ja, wanneer u kiest voor de betaalmethode overboeking, verwijzen wij u direct en automatisch door naar ons betaalscherm. Op dit scherm ziet u alle informatie die nodig is voor het betalen van de aankoop.

U heeft wettelijk een bedenktijd van 14 dagen om uw aankoop van obligatie(s) te herroepen.

In uw persoonlijke dashboard vindt u een annuleerknop. Hiermee geeft u aan dat u de aankoop wilt herroepen. Nadat u de knop heeft indrukt wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen kosteloos teruggestort.

Obligatiehouders die hun Obligaties willen overdragen kunnen dit schriftelijk aangeven bij Woonzorg Invest via het overdrachtsformulier wat u aantreft onder documenten. op deze website.

Rentes zijn periodieke inkomsten die u ontvangt over uw obligatielening. De rente wordt gestort op de door u vermelde bankrekening. Het bankrekeningnummer kunt u aanpassen in uw persoonlijke beheeromgeving. Hieronder staat een overzicht met de uitbetalingsdata:

De rente wordt bijgeschreven op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.